Home > Rehabilitacja ortopedyczna > Entezopatie ? choroby ścięgien i tkanki łącznej

Entezopatie ? choroby ścięgien i tkanki łącznej

Przykurcz Dupuytrena ? przykurcz rozcięgna dłoniowego z następczym przykurczem zgięciowym palców.

Etiologia nieznana ? trzy teorie:

 • uwarunkowanie genetyczne ? występowanie rodzinne w 25-60%
 • powinowactwo nerwowe ? dotyczy najczęściej palców IV i V unerwianych przez nerw łokciowy
 • teoria urazowa ? przeciążenia i mikrourazy

3 fazy choroby wg Lucka

 • faza proliferacji ? rozplem fibroplastów
 • faza przerostu ? dochodzi do przykurczeń w stawach, przeważają fibrocyty
 • faza zbliznowacenia ? utrwalenie przykurczu bez tendencji do progresji, bezkomórkowe pasma włókniste

Charakterystyka

 • objawy towarzyszące: zaburzenia czucia, parestezje, zaburzenia ukrwienia
 • choroba występuje częściej u chorych na cukrzycę, padaczkę, alkoholizm
 • najczęściej w V dekadzie życia, częściej u mężczyzn
 • przykurczeniu ulegają: włókna podłużne (przykurcz zgięciowy palców), warstwa poprzeczna (zwężenie ręki), pasma pionowe (wciągnięcia skóry)

Przebieg kliniczny wg Degi

 • stadium 0 ? brak przykurczu, wciągnięcie skóry
 • stadium I ? przykurcz w stawie śródręczno-paliczkowym do 30st.
 • stadium II ? przykurcz w stawie śródręczno-paliczkowym i międzypaliczkowym bliższym, suma kątów do 90st.
 • stadium III ? suma kątów powyżej 90st
 • stadium IV ? jak wyżej plus zajęcie rozcięgna prostowników, co daje przeprost w stawach miedzypaliczkowych dalszych.

Leczenie ? głównie operacyjne, intensywna fizyko- i kinezyterapia może nasilić dolegliwości

 • fasciotomia, czyli przecięcie rozcięgna ? nie daje trwałych wyników. Można stosować w stadium 0-I
 • fasciektomia częściowa ? usunięcie zbliznowaciałego rozcięgna
 • fasciektomia całkowita ? usunięcie zarówno zmian bliznowatych jak i zdrowej części rozcięgna

Łokieć tenisisty ? zespół bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego, epicondylitis lateralis humeri)

 • przeciążenie mm. prostowników nadgarstka i palców
 • pogrubienie i bolesność przyczepów mięśni, czasami kościotworzenie ? tzw entezofity
 • częściej u mężczyzn, predyspozycje dla tenisistów, skrzypków, masażystów itd.
 • objawy ? silny ból okolicy nadkłykcia bocznego
 • etiologia ? powtarzające się mikrourazy i przeciążenia
 • leczenie ? wyeliminowanie ruchów niekorzystnych, unieruchomienie (do 3 tygodni), ostrzykiwanie sterydami, fizykoterapia

Zespół De Quervaina

 • ból przy prostowaniu i odwodzeniu kciuka (pogrubienie ścięgien prostownika krótkiego i odwodziciela kciuka)
 • objaw Finkelsteina ? ból przy ruchu ulnaryzacji, przy dłoni zwiniętej w pięść i kciuku wewnątrz dłoni (ból pojawia się na promieniowej stronie nadgarstka)
 • leczenie ? fizykoteriapia, sterydy miejscowo

Palec trzaskający ? zakleszczające zapalenie ścięgna

 • objawy ? trudności w zgięciu palca z niemożnością późniejszego wyprostu
 • przyczyna ? guzkowe pogrubienie ścięgna z ograniczeniem jego poślizgu
 • dotyczy najczęściej palców IV i V (wg Brotzmana – kciuka)
 • leczenie ? operacyjne przecięcie pochewki ścięgna, można również wstrzyknąć miejscowo steryd ze środkiem znieczulającym

 

Kategorie:Rehabilitacja ortopedyczna Tagi:
 1. Brak komentarzy
 1. Brak jeszcze trackbacków