Home > Rehabilitacja ortopedyczna > Amputacja i protezowanie kończyn górnych

Amputacja i protezowanie kończyn górnych

Amputacja – odjęcie pewnej części kończyny z wytworzeniem nowego narządu ruchu – kikuta, który po odpowiednim zaprotezowaniu i odpowiednio wdrożonej rehabilitacji zastąpi funkcję utraconej kończyny

Przyczyny amputacji kkgg – urazy (w pracy i komunikacyjne), nowotwory, wady wrodzone, naczyniowe (rzadko), przewlekłe zapalenie (rzadko)

Poziomy amputacji w zależności od lokalizacji:

 • palce – oszczędzamy każdy odcinek
 • śródręcze – oszczędzamy każdy odcinek
 • nadgarstek – funkcjonalnie nie do wykorzystania, natomiast sprawia problem przy protezowaniu, należy dokonać wyłuszczenia w stawie promieniowo-nadgarstkowym
 • staw promieniowo – nadgarstkowy – należy usunąć wyrostki rylcowy kości łokciowej i promieniowej, daje pełny zakres pronacji i supinacji
 • przedramię – należy oszczędzać każdy odcinek, dłuższy kikut to lepsza kontrola protezy, ruchy pronacji i supinacji zależą od długości kikuta (ruch zgięcia pozostaje praktycznie zawsze); kikut krótszy niż 3cm to odcięte przyczepy zginaczy, więc należy dokonać wyłuszczenia w stawie łokciowym lub amputację ramienia.
 • łokieć – wyłuszczenie głównie u dzieci, u dorosłych raczej nie
 • ramię – zachowujemy każdy odcinek poza obwodowymi 4-5cm (miejsce na mechanizm stawu łokciowego)
 • zachowanie głowy kości ramiennej ma duże znaczenie – prawidłowy obrys barku, miejsce na zawieszenie protezy
 • bark – wyłuszczenie to ciężkie kalectwo, głównie w nowotworach

Zależność między poziomem amputacji przedramienia a zakresem pronacji/supinacji:

Operacje wytwórcze na kikutach:

 • Kikut Krukenberga – polecany dla osób niewidomych, dla których podstawowe znaczenie ma czucie; rozdziela się kości przedramienia (łokciową i promieniową) i wytwarza się w ten sposób szczypce, które mają funkcję chwytną; wymagany kikut długości około 3/4 przedramienia
 • Kikut kineplastyczny – wytworzenie tunelu poprzecznego w m. dwugłowym ramienia (przedramię) lub w m. piersiowym większym (ramię) i przeprowadzenie tam cięgien protezy; skurcz mięśni powoduje ruch protezy
 • Kikut Marquardta – przecięcie kości kikuta 6-8cm nad jej końcem i ponowne zespolenie pod kątem 45-60st, daje to pewniejsze osadzenie protezy.

Protezowanie kończyny górnej

 • palce – nie protezujemy, chyba że jest amputacja palców II-V, to protezujemy dla przeciwstawienia kciukowi

Kategorie:Rehabilitacja ortopedyczna Tagi:
 1. Brak komentarzy
 1. Brak jeszcze trackbacków